Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

EBU SKOS Classification Scheme for Role Codes

URI

http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/skos/ebu_RoleCodeCS

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar