skip to main content

data.ub.uio.no

Content language

Vocabulary information


TITLE
Tekord
DESCRIPTION
Tekord er et kontrollert vokabular som vedlikeholdes av Teknologibiblioteket (og Realfagbiblioteket?) ved NTNU for indeksering av bibliografiske poster. Vokabularet har dermed best dekning på teknikk og vitenskap, men inneholder også generelle emner.
CREATOR
LANGUAGE
LICENSE
LICENSE
LAST MODIFIED
tirsdag 24. september 2019 13:47:11
TYPE
VOID:DATADUMP
VOID:EXAMPLERESOURCE
VOID:SPARQLENDPOINT
VOID:URISPACE
VOID:VOCABULARY
URI http://data.ub.uio.no/tekord/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms